Find a perfect product match for your boat

Antifouling

Hempel’s Alusafe 7120D

750ml
2.5 ltr

Et velkomponert bunnstoff uten kobber for beskyttelse mot begroing på aluminiumsskrog og utenbordsdetaljer som propeller, drev, logger og rorfester i lettmetall.


5°C
Min. påføringstemperatur

Temp

10°C
20°C

Berøringstørr

8 timer
4 timer

Overmaling (min/max)

8t – ingen
4t – ingen

Tynner/Rengjøring

808

Dekkeevne

13,3m²/l

Maybe you will also need